Galaxy-Net

.ro


Servicii de gazduire profesionale

021.22.00.770

it@galaxy-net.ro

Termen si conditii

CADRU GENERAL

Acest document contine termenii si conditiile de utilizare a serviciilor oferite de SC ART-TEL SERVICII SRL si reprezinta Contractul de Furnizare Servicii.

PRESTATORUL serviciilor de gazduire care pot fi contractate si cumparate prin intermediul site-ului www.galaxy-net.ro detinut de SC ART-TEL SERVICII SRL CUI:22181692 ; J40/14439/2007; Al. Craesti nr.5, bl.AD41, ap.18, Bucuresti, Romania, denimit in continuare galaxy-net.ro

BENEFICIARUL orice persoana fizica sau juridica ce initiaza o comanda prin formularul de comanda disponibil la https://www.galaxy-net.ro


OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie furnizarea de catre SC ART-TEL SERVICII SRL a urmatoarelor servicii:

 • * Gazduire Web;
 • * Gazduire Email;
 • * Gazduire baze de date;
 • * Servicii de cloud;
 • * Servere Virtuale;
 • * Servere Dedicate;
 • * Alte servicii de consultant IT.

Tariful serviciilor este prevăzut pe site-ul www.galaxy-net.ro şi corespunde valorii totale a serviciilor comandate de client prin formularul de comanda, detaliile tehncie sunt specificate pe site-ul www.galaxy-net.ro.

Ulterior acceptării online a prezentului contract, SC ART-TEL SERVICII SRL va transmite electronic, la adresa de e-mail a Clientului, o înştiinţare de plată aferentă Primei Perioade de Facturare. În restul perioadei de furnizare a serviciilor, înştiinţările de plată vor fi transmise de către SC ART-TEL SERVICII SRL inainte fiecărei perioade de facturare, dupa cum urmeaza:

 • * Pentru facturare lunara: factura se va transmite cu 10 zile inaintea urmatoarei perioadei de facturare.
 • * Pentru facturare trimestrial: factura se va transmite cu 15 zile inaintea urmatoarei perioadei de facturare.
 • * Pentru facturare la 6 luni: factura se va transmite cu 20 zile inaintea urmatoarei perioadei de facturare.
 • * Pentru facturarea anuala, la 2 ani si la 3 factura se va transmite cu 30 zile inaintea urmatoarei perioadei de facturare.

SC ART-TEL SERVICII SRL îşi rezervă dreptul de a opera Suspendarea Serviciului în cazul în care suma corectă de bani, scutită şi liberă de orice taxe bancare, comisioane sau alte taxe, nu a fost primită în contul SC ART-TEL SERVICII SRL la 3 zile de la depasirea termenului scadent.


INCETAREA SERVICIILOR

ART-TEL SERVICII SRL poate inceta furnizarea serviciului comandat de catre beneficiar, imediat, irevocabil si fara notificare prealabila, daca:

 • * Dvs. nu ati respectat, violat sau ati tratat necorespunzator prezentul regulament, incluzand orice alte regulament SC ART-TEL SERVICII SRL sau nu ati respectat legea romana aplicabila.
 • * Dvs. ati furnizat la inregistrare informatii false.
 • * Dvs. nu ati respectat conditiile referitoare la acuratetea, claritatea si validitatea datelor de inregistrare.
 • * Dvs. nu ati raspuns comunicarilor trimise pe adresa de email declarata la inregistrare.
 • * Dvs. sunteti angajat in activitati ilegale, frauduloase sau orice tip de activitati – vanzarea de produse sau servicii care intra in incidenta legii.
 • * Dvs., un reprezentant/angajat al dumneavoastra, un partener (persoana juridica sau persoana fizica) sau un reprezentant/angajat al unui partener este implicat in nume personal sau ca reprezentant legal in activitati care sa prejudiciezae drepturile sau reputatia SC ART-TEL SERVICII SRL.
 • * Dvs. nu ati achitat valoarea serviciului contractat.

La cerere, BENEFICIARUL poate renunta oricand la serviciile comandate


SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

Garantăm că reţeaua noastră va fi disponibilă 99.5% din timp.

În cazul nerespectării acestui nivel de calitate SC ART-TEL SERVICII SRL se oblige sa returneze contravaloarea serviciilor pentru toata perioada nefunctionala.

Funcţionarea reţelei cuprinde funcţionarea tuturor echipamentelor de reţea, inclusiv cablurile, switch-urile şi router-ele. Serviciile şi software-ul instalate pe serverul tău, împreună cu acesta, nu sunt incluse în specificaţiile reţelei noastre. O cădere de reţea există atunci când serverul tău nu poate să transmită sau să primească date, iar sistemul SC ART-TEL SERVICII SRL de monitorizare a defecţiunilor emite un tichet ce semnalează această problemă.


POLITICA DE UTILIZARE A SERVICIILOR

În plus faţă de prezentele prevederi, un anumit Serviciu sau Pachet de Servicii poate avea propria Politică de Utilizare Agreată a Serviciului, care, de asemenea, va face parte integrantă, din contractul încheiat de SC ART-TEL SERVICII SRL cu fiecare client în parte, şi care va fi aplicată cu prioritate.


A. Resursele Serverelor

Oricărui client care foloseşte o cantitate mare din resursele serverelor SC ART-TEL SERVICII SRL (precum CPU time, memoria, resursele Reţelei, dar nelimitate la acestea) i se va da posibilitatea de a plăti taxe suplimentare (care vor depinde de resursele solicitate), de a reduce resursele folosite până la un nivel acceptabil sau de a comanda un alt Pachet de hosting. ART-TEL SERVICII SRL va fi singurul care va decide în ce măsură nivelul de resurse folosit este unul ridicat.

ART-TEL SERVICII SRL poate lua măsuri de suspendare a serviciilor furnizate, fără aviz prealabil, în cazul în care performanţa serverelor sau integritatea Reţelei este afectată prin utilizarea serviciilor sale.


B. Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (Spamming)

Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin postă electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin postă electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spamming) folosind serviciile SC ART-TEL SERVICII SRL este interzisă indiferent dacă serverele sunt supraîncarcate sau nu ori serviciile SC ART-TEL SERVICII SRL suferă sau nu anumite disfuncţionalităţi. Termenul de spamming include, dar nu se limitează la, menţinerea unei politici SMTP, angajarea în transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate folosind alt furnizor de servicii pentru promovarea unui website sau unei aplicaţii ce beneficiază de serviciile de hosting oferite de SC ART-TEL SERVICII SRL precum şi distribuirea ori vânzarea de programe de calculator care facilitează spamming-ul printr-un website găzduit pe serverele SC ART-TEL SERVICII SRL.


C. Utilizări Interzise

Serverele SC ART-TEL SERVICII SRL pot fi folosite doar în scopuri legale. Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informaţii, date sau materiale care încalcă dispoziţiile legale în vigoare sau care, în mod direct pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă.


D. Mass mailing

Punerea la dispoziţia Clienţilor a spaţiului necesar găzduirii propriilor aplicaţii, dă fiecărui Client posibilitatea de a beneficia inclusiv de Serviciul de Email, cu specificaţiile aferente clauzelor specifice aferente Contractului încheiat cu SC ART-TEL SERVICII SRL.

Folosirea Serviciului de Email trebuie raportată la principiile de utilizare normală transcrise în cadrul clauzelor specifice menţionate. O utilizare care contravine normelor în vigoare, prevederilor contractuale sau uzanţelor internaţionale poate creea prejudicii pentru toţi utilizatorii Reţelei SC ART-TEL SERVICII SRL.

Transmiterea unui număr prea mare de emailuri în sistem newsletter (cu depăsirea maximului admis de 30 email-uri la fiecare 5 minute, calculate per mailbox) creează numeroase dezavantaje pentru pentru toţi clienţii SC ART-TEL SERVICII SRL, afectând Reţeaua şi serverele conectate la aceasta

Dintre dezavantajele create, putem exemplifica:

 • * Aglomerarea serverului de email din cauza fluxului foarte mare de cereri, ajungându-se în unele cazuri la blocarea serverului ce va necesita restartare;
 • * Blacklistarea IP-ului aferent serverului de email în mai multe liste de spam, cu repercusiuni asupra tuturor clienţilor ce gazduiesc aplicaţii pe serverul în cauză;
 • * Ranking foarte scăzut la nivel de servicii de email precum Yahoo, Gmail, etc;
 • * Delay mare în transmiterea de email-uri;
 • * Livrarea către Yahoo sau alte servere de email poate deveni imposibilă;
 • * Afectarea tuturor clienţilor conectaţi la Reţea datorita funcţionării necorespunzătoare a serverelor.

În vederea preîntâmpinării oricaror efecte prejudiciabile, SC ART-TEL SERVICII SRL îşi rezervă dreptul de a limita în orice moment anumiţi parametrii ai serviciului de email oferit către clienţi.


LITIGII

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor abilitate din aria teritorială aferentă sediului SC ART-TEL SERVICII SRL.


CLAUZE FINALE

Acesti Termeni si Conditii constituie un acord dintre SC ART-TEL SERVICII SRL si dvs. si va guverneaza utilizarea serviciilor, constituind contractul de prestari servicii incheiat intre dvs. si SC ART-TEL SERVICII SRL.